EGR - zaślepiać czy nie? - wszystkie za i przeciw

EGR - zaślepiać czy nie? - wszystkie za i przeciw

 

 

Co to jest układ EGR i do czego to służy? Jak działa zawór recyrkulacji spalin? Czy warto go zaślepić i jakie to ma konsekwencje dla silnika? Z jakich powodów kierowcy decydują sie na usunięcie zaworu recyrkulacji spalin? Dlaczego montujemy zaślepki, zamiast zamontować nowy zawór?

 

 

 

Co to jest układ EGR i do czego to służy ?

 

Układ recyrkulacji spalin (EGR – od ang. Exhaust Gas Recirculation) – jest stosowanych w nowoczesnych pojazdach z silnikami spalinowymi tłokowymi. Jest to jeden z kilku układów stosowany w celu zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery przez pojazdy mechaniczne, w odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne normy emisji szkodliwych składników spalin. Jego zadaniem jest wprowadzanie do komory spalania jednostki napędowej oprócz świeżej mieszanki paliwowo-powietrznej części wydzielanych spalin. Podstawowym atutem jego zastosowania jest ograniczenie zawartości niespalonych węglowodorów oraz tlenków azotu w spalinach. Inne korzyści to przyspieszenie odparowania paliwa poprzez jego podgrzanie, oraz obniżenie temperatury spalania ubogiej w tlen mieszanki paliwowo-powietrznej.

 

 

Jak pokazuje praktyka nie jest to jednak metoda zbyt skuteczna, ponieważ w komorze spalania jest wykorzystywana ściśle określona i uzależniona od obciążenia silnika ilość spalin. I tak odpowiednio, dla silników o zapłonie iskrowym wynosi około 15-25% objętości spalin o temperaturze 650oC, natomiast dla silników o zapłonie samoczynnym wprowadzanych jest około 30-45% objętości spalin, w temperaturze około 450oC, co niesie za sobą potrzebę montażu dodatkowej chłodniczki spalin. Reszta wydzielanych spalin i tak trafia do atmosfery powodując jej zanieczyszczenie.

Dużo lepsze wyniki ma zastosowanie recyrkulacji spalin jednak, jeśli chodzi o ograniczenie emisji tlenków azotu, poprzez obniżenie temperatury spalania ubogiej mieszanki, a tym samym nie stworzeniem warunków do ich powstawania. Dzieje się tak, ponieważ spaliny zastępują część tlenu, który normalnie występowałby w nadmiarze. Dodanie spalin do mieszanki powoduje także utlenianie pozostałych, wcześniej jedynie „poprzerywanych” łańcuchów węglowodorowych.

 

Jak działa zawór recyrkulacji spalin "EGR"?

 

Istnieją dwa sposoby realizacji procesu recyrkulacji spalin – wewnętrzny i zewnętrzny.

Układ wewnętrzny jest rozwiązaniem rzadziej stosowanym. Polega ono na opóźnieniu domknięcia zaworów wydechowych, przy jednoczesnym otwarciu zaworów dolotowych. Recyrkulacja spalin odbywa się poprzez mieszanie się dostarczanej nowej mieszanki paliwowo powietrznej z pozostałym w komorze spalania gazami. Układy te mają zastosowanie w silnikach wysokoobrotowych, w których duży nacisk jest na utrzymanie wysokich parametrów zewnętrznych.

O wiele bardzie popularnym i skuteczniejszym procesem jest realizacja oparta na układzie zewnętrznym. W rozwiązaniu tym stosuje się specjalny zawór, który usytuowany jest na kolektorze wydechowym. Ma on za zadanie przekierować część spalin do układu ssącego. Praca zaworu steruje elektronika samochodu dobierając zakres jego otwarcia do aktualnie panujących warunków. Nowoczesne zawory wyposażone są w czujnik temperatury oraz układy określające ich stopień otwarcia.

 

Dlaczego montujemy zaślepki, zamiast zamontować nowy zawór?

 

Najczęstszym powodem sięgnięcia po gotową zaślepkę zaworu recyrkulacji spalin jest, już istniejący problem z naszym samochodem wskazujący na jego uszkodzenie. Typowe objawy to utrata dawnej mocy, szarpanie i dymienie podczas przyśpieszania, falowanie obrotów silnika. W tym miejscu należy przypomnieć, iż wspomniane wyżej objawy nie muszą jednoznacznie wskazywać na uszkodzenie zaworu EGR - mogą być sygnałem uszkodzenia np. przepływomierza lub szczelności cylindra

Jednakże bardzo często wizyta w warsztacie samochodowym z pacjentem mającym w/w objawy kończy się diagnozą „uszkodzony zawór EGR”.

Wówczas pozostaje nam trzy rozwiązania :

Wymienić zawór na nowy;

Wyczyścić zawór, ponieważ najczęstszą przyczyną jego awarii jest po prostu jego zabrudzenie poprzez osadzanie się nagaru. Należy jednak liczyć się z faktem, iż proces ten będziemy musieli bardzo często powtarzać, gdyż raz czyszczony zawór będzie miał większa tendencję do zabrudzeń;

Zamontować zaślepkę zaworu EGR i uniemożliwić spalinom przedostanie się do kolektora dolotowego. W jego następstwie często ustępują  w/w sygnały świadczące o uszkodzeniu zaworu EGR, a samochód powraca parametrami do czasów sprzed awarii. Należy nie zapominać, iż zaślepkę montujemy w lokalizacjach występujących przed zaworem EGR, gdyż tylko takie rozwiązanie ma rację bytu.

 

Duży wpływ na decyzję o zaślepieniu zaworu EGR dedykowaną zaślepką w zamian za zakup nowego, mają względy ekonomiczne. Koszt nowego zaworu EGR to wydatek rzędu 300 do 700 PLN, jednak bardzo często jest to o wiele wyższy koszt, przekraczający 1000 PLN. Koszt zaślepienia nie przekracza 100 PLN wliczając w to, zakup gotowej zaślepki i jej montaż. Koszt te można zminimalizować poprzez zakup gotowej zaślepki i jej samodzielny montaż. Operacja ta jest banalnie prosta i nie powinna przystwożyć najmniejszych problemów nawet mało doświadczonemu majsterkowiczowi.

Wielu kierowców zapomina o możliwości zaślepienia sprawnie działającego zaworu. Takie działanie ma charakter profilaktyczny, i polega na wyprzedzeniu możliwych następstw. Montując zaślepkę unikamy problemu z mechanicznym uszkodzeniem zaworu poprzez eliminację możliwości nagromadzenia się nagaru w jego wnętrzu, poprzez uniemożliwienie spalinom przedostanie się do kolektora.

 

Czy warto go zaślepić i jakie to ma konsekwencje dla silnika?

 

Nie zawsze jednak zaślepienie zaworu pozostaje bez konsekwencji. W samochodach, w których zawór EGR sterowany jest elektronicznie po zastosowaniu pełnej zaślepki może pojawić się błąd silnika „CHECK ENGINE”. Jest to spowodowane zakłamaniem przepływu powietrza oczekiwanego przez sterownik (brak udziału spalin i większa masa powietrza mierzona przez przepływomierz) Wówczas może pomóc ingerencja programowa w elektronikę (wyłączenie EGR w sterowniku realizuje się odczytując zawartość sterownika, modyfikując mapy wykonawcze i programując na nowo sterownik.) lub oszukanie sterownika silnika za pomocą układu elektronicznego z przekaźnikiem. Jeszcze innym rozwiązanie jest zastosowanie tzw. zaślepek częściowych. Nie zaślepiają one zaworu całkowicie, ale znacznym stopniu ograniczają przedostawanie się spalin do recyrkulacji. Rozwiązanie to nie eliminuje całkowicie możliwość zanieczyszczenie zaworu i kolektora, ale odsuwa ten proces na wiele dłużej w czasie.

 

W samochodach, w których zawór EGR sterowany podciśnieniowo problem z komunikatem „CHECK ENGINE” nie występuje.

Data dodania: 2012-09-27 07:35:17